AUSTRIA JUICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Chełm)

KRS: 0000032472

NIP: 5631805885

REGON: 011820708

AUSTRIA JUICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000032472 NIP: 5631805885 REGON: 011820708
Numer NIP: 5631805885
Numer REGON: 011820708
Numer KRS: 0000032472
Nazwa: AUSTRIA JUICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRZ Z PROKURENTEM (W TYM WRAZ Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH) LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 88 879 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Kolejowa 31
Kod pocztowy: 22-100
Miasto: Chełm
Gmina: Chełm
Powiat: Chełm
Województwo: LUBELSKIE
Strona www: www.ybbstaler.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 20330303 Koncentarty soków owocowych
 • 20330306 Nektary owocowe pakowane w puszkach, słoikach itp.
 • 20350203 Marynowane owoce
 • 20370200 Soki owocowe
 • 51499905 Marynaty oraz dżemy i inne przetwory owocowe

Klasyfikacja EKD

 • 1532 Produkcja soków z owoców i warzyw