"ATLAS WORLD TRADE CO.LTD.-HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000197807

NIP: 1130076290

REGON: 010110229

"ATLAS WORLD TRADE CO.LTD.-HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000197807 NIP: 1130076290 REGON: 010110229
Numer NIP: 1130076290
Numer REGON: 010110229
Numer KRS: 0000197807
Nazwa: "ATLAS WORLD TRADE CO.LTD.-HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-03-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Lwowska 17
Kod pocztowy: 00-660
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Klasyfikacja SIC

  • 50320600 Materiały budowlane wapienne
  • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane
  • 50399900 Materiały budowlane, inne
  • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
  • 51490000 Artykuły spożywcze, niesklasyfikowane
  • 51690000 Chemikalia i produkty pochodne
  • 59329901 Artykuły budowlane, używane

Klasyfikacja EKD

  • 5113 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
  • 517 Sprzedaż hurtowa sprzętu i artykułów przeciwpożarowych, medycznych, weterynaryjnych, ogrodniczych