ATLANTIS-BUDOWNICTWO SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000018202

REGON: 012268070

ATLANTIS-BUDOWNICTWO SP Z O O KRS: 0000018202 REGON: 012268070
Numer REGON: 012268070
Numer KRS: 0000018202
Nazwa: ATLANTIS-BUDOWNICTWO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-11
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-12-13
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-01-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wagonowa 12
Kod pocztowy: 02-223
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15410000 Budownictwo przemysłowe
  • 16299900 Budownictwo ciężkie, nie sklasyfikowane
  • 62820000 Doradztwo inwestycyjne
  • 87480000 Doradztwo gospodarcze, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa