"ATIVON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kołaczkowo)

KRS: 0000227785

NIP: 7891629311

REGON: 634637519

"ATIVON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000227785 NIP: 7891629311 REGON: 634637519
Numer NIP: 7891629311
Numer REGON: 634637519
Numer KRS: 0000227785
Nazwa: "ATIVON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 969 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-02-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 41/---
Kod pocztowy: 62-306
Miasto: Kołaczkowo
Gmina: Kołaczkowo
Powiat: wrzesiński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 17542 Produkcja filcu
  • 175495 Produkcja tkanin do przesiewania i przecedzania