ASPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000020314

NIP: 9451551764

REGON: 351084255

ASPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000020314 NIP: 9451551764 REGON: 351084255
Numer NIP: 9451551764
Numer REGON: 351084255
Numer KRS: 0000020314
Nazwa: ASPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PODPISYWANIA UMÓW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bularnia 5
Kod pocztowy: 31-222
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.aspen.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Klasyfikacja SIC

 • 17990503 Sprzątanie placu budowy
 • 49530203 Zbieranie i czyszczenie śmieci
 • 49530204 Systemy oczyszczania ulic ze śmieci
 • 49530300 Oczyszczanie terenów ze śmieci (odpadków)
 • 58120000 Lokale gastronomiczne
 • 58129903 Dostawcy artykułów żywnościowych
 • 73490100 Usługi sprzątania biur i budynków

Klasyfikacja EKD

 • 555 Stołówki i punkty gastronomiczne
 • 747 Sprzątanie budynków
 • 7471 Sprzątanie i czyszczenie wnętrz budynków
 • 90051 Obsługa publicznych koszy na śmieci