"ASKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Lublin)

KRS: 0000039405

NIP: 9462284723

REGON: 431275890

"ASKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000039405 NIP: 9462284723 REGON: 431275890
Numer NIP: 9462284723
Numer REGON: 431275890
Numer KRS: 0000039405
Nazwa: "ASKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z I PROKURENT.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 347 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Metalurgiczna 17 g
Kod pocztowy: 20-234
Miasto: Lublin
Gmina: Lublin
Powiat: Lublin
Województwo: LUBELSKIE
Strona www: www.asko.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wzrost konkurencyjności Asko Sp. z. o.o. poprzez dywersyfikację produkcji. Więcej »(1 055 894 zł)
Udział ASKO Sp. z o.o. w 20 Międzynarodowej Wystawie Budowlanej BUDPRAGRES 2012, Mińsk /Białoruś/, 03-06.09.2012 r. w charakterze wystawcy. Więcej »(38 008.69 zł)
Rozwój i wzrost konkurencyjności Asko Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację produkcji Więcej »(1 975 808.37 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
  • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  • 49.41.Z Transport drogowy towarów

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 252322 Produkcja pokryć ścian z tworzyw sztucznych w rolkach lub w formie płytek
  • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych