ASCO NUMATICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000110935

NIP: 5260038456

REGON: 010665594

ASCO NUMATICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000110935 NIP: 5260038456 REGON: 010665594
Numer NIP: 5260038456
Numer REGON: 010665594
Numer KRS: 0000110935
Nazwa: ASCO NUMATICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-05-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szturmowa 2A
Kod pocztowy: 02-678
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.asconumatics.euHTTP://WWW.ASCONUMATICS.EU/PL/
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 25.73.Z Produkcja narzędzi
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych
 • 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

Klasyfikacja SIC

 • 34919905 Zawory ciśnieniowe i regulatory, przemysłowe
 • 35920100 Zawory
 • 50630000 Aparaty elektryczne i wyposażenie
 • 50740304 Hydrauliczne i grzewcze zawory
 • 50840000 Maszyny i urządzenia przemysłowe
 • 50840907 Pneumatyczne narzędzia i urządzenia
 • 76290200 Usługi napraw sprzętu elektrycznego
 • 87119900 Usługi inżynierskie

Klasyfikacja EKD

 • 5212 Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach