ASCO CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Toruń)

KRS: 0000026851

NIP: 8790169541

REGON: 001343080

ASCO CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000026851 NIP: 8790169541 REGON: 001343080
Numer NIP: 8790169541
Numer REGON: 001343080
Numer KRS: 0000026851
Nazwa: ASCO CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE ZA SPÓŁKĘ, Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZOBOWIĄZUJĄCE DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000,- ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH); W TYM WYPADKU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CAŁEGO ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Włocławska 165
Kod pocztowy: 87-100
Miasto: Toruń
Gmina: Toruń
Powiat: Toruń
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.asco.net.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wdrożenie innowacyjnych technologii zrobotywanego spawania laserowego, cięcia wodnego i innych technologii obróbki metali, jako kluczowy element strategii rozszerzenia profilu biznesowego i podniesienia potencjału technologicznego warunkujących trwałe utrz Więcej »(1 413 112.5 zł)
Elektroniczne procesy biznesowe drogą do wzrostu efektywności współpracy firmy ASCO z firmami partnerskimi. Więcej »(332 750 zł)
Inwestycja w park maszynowy ASCO Co Ltd Sp.z o.o. oraz nawiązanie trwałej współpracy z publiczną jednostką edukacyjną szansą na wzmocnienie konkurencyjności firmy. Więcej »(2 696 400 zł)
Dostosowanie działalności ASCO Co. Ltd Sp. z o.o. do norm i wymogów ochrony środowiska wynikających z regulacji prawa krajowego oraz wspólnotowego poprzez inwestycje w nowoczesne instalacje i technologie eliminujące szkodliwe oddziaływanie na środowisko Więcej »(2 586 000 zł)
Realizacja strategii promocji przedsiębiorstwa ASCO Co LTD Sp.zo.o poprzez udział na targach zagranicznych o charakterze międzynarodowym pn. ,,ELMIA SUBCONTRACTOR” o charakterze wystawcy w dniach 12-15.11.2013 r. w Jonkoping w Szwecji. Więcej »(62 475 zł)
Uruchomienie nowoczesnej komunikacyjnej platformy e-rozwoju ASCo.net oraz wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie ASCO Co Ltd Sp. z o.o. celem uruchomienia e-handlu, systemu telepracy, podniesienia standardu obsługi klien Więcej »(179 875 zł)
Wdrożenie technologii specjalnego łączenia elementów i unikalnej kontroli ich jakości Więcej »(3 014 400 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
  • 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

  • 34290000 Drobne wyroby metalowe, niesklasyfikowane
  • 34430700 Elementy metalowe
  • 34460600 Przedmioty, metalowe ozdobne
  • 36990202 Spawanie laserowe, sprzęt do wiercenia i cięcia

Klasyfikacja EKD

  • 28522 Spawanie, szlifowanie i inne specjalistyczne operacje wykonywane na metalu
  • 286 Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi ręcznych i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia