ARTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Włocławek)

KRS: 0000437431

NIP: 8883116997

REGON: 341342009

ARTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000437431 NIP: 8883116997 REGON: 341342009
Numer NIP: 8883116997
Numer REGON: 341342009
Numer KRS: 0000437431
Nazwa: ARTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DO KWOTY 500.000 (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST PRZY ZARZĄDZIE JEDNO I WIELOOSOBOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 500.000 (SŁOWNIE: PIĘŚCET TYSIĘCY) ZŁOTYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2012-10-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Celulozowa 3A
Kod pocztowy: 87-800
Miasto: Włocławek
Gmina: Włocławek
Powiat: Włocławek
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.grupaphi.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Klasyfikacja SIC

 • 50310000 Tarcica, sklejka i inne wyroby przemysłu drzewnego
 • 50740000 Sprzęt oraz artykuły grzewcze i wodno kanalizacyjne
 • 50740304 Hydrauliczne i grzewcze zawory