"ARTDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Stalowa Wola)

KRS: 0000159226

NIP: 8652221984

REGON: 831197999

"ARTDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000159226 NIP: 8652221984 REGON: 831197999
Numer NIP: 8652221984
Numer REGON: 831197999
Numer KRS: 0000159226
Nazwa: "ARTDROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 40 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V 19/02
Data wydania aktu prawnego: 2003-02-12
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-04-15
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W TARNOBRZEGU

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Niezłomnych 33
Kod pocztowy: 37-450
Miasto: Stalowa Wola
Gmina: Stalowa Wola
Powiat: stalowowolski
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5552 Punkty gastronomiczne