"ARTCO TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ząbkowice Śląskie)

KRS: 0000314607

NIP: 8871772833

REGON: 020806845

"ARTCO TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000314607 NIP: 8871772833 REGON: 020806845
Numer NIP: 8871772833
Numer REGON: 020806845
Numer KRS: 0000314607
Nazwa: "ARTCO TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE ROZPORZĄDZAĆ PRAWEM ORAZ ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 785 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2008-09-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Sienkiewicza 7
Kod pocztowy: 57-200
Miasto: Ząbkowice Śląskie
Gmina: Ząbkowice Śląskie
Powiat: ząbkowicki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.artcotrade.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • 24.34.Z Produkcja drutu
 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 33160000 Wykańczanie na zimno kształtowników stalowych
 • 33169900 Wykończenia na zimno form stalowych
 • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 25211 Produkcja półfabrykatów z tworzyw sztucznych: płyt, bloków, taśm, folii, prętów, profili
 • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych