"ART - GUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Mazańcowice)

KRS: 0000143569

NIP: 5471010667

REGON: 070475705

"ART - GUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000143569 NIP: 5471010667 REGON: 070475705
Numer NIP: 5471010667
Numer REGON: 070475705
Numer KRS: 0000143569
Nazwa: "ART - GUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. W ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE TRZYOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 76 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-12-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 57/---
Kod pocztowy: 43-391
Miasto: Mazańcowice
Gmina: Jasienica
Powiat: bielski
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.artgum.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Klasyfikacja SIC

  • 50130000 Artykuły i nowe części do pojazdów samochodowych
  • 50140000 Opony i dętki
  • 55310100 Wyposażenie i części do samochodów osobowych i ciężarowych
  • 75340000 Warszaty naprawy i bieżnikowania opon
  • 75390000 Warsztaty naprawy samochodów, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 25111 Produkcja ogumienia (opon, dętek, ogumienia pełnego)
  • 5025 Naprawy opon (wulkanizacja)
  • 5031 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
  • 5032 Montaż części i akcesoriów w pojazdach mechanicznych