"ARSANIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Siemianowice Śląskie)

KRS: 0000048016

NIP: 4980152180

REGON: 277662077

"ARSANIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000048016 NIP: 4980152180 REGON: 277662077
Numer NIP: 4980152180
Numer REGON: 277662077
Numer KRS: 0000048016
Nazwa: "ARSANIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPAKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE O ILE WARTOŚĆ PRAWA LUB ZOBOWIĄZANIA TRZYKROTNIE PRZEWYŻSZA WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.W INNYM WYPADKU ,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 117 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-10-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Obwodowa 17
Kod pocztowy: 41-100
Miasto: Siemianowice Śląskie
Gmina: Siemianowice Śląskie
Powiat: Siemianowice Śląskie
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.arsanit.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej przez firmę Arsanit. Więcej »(613 547.98 zł)
Wzrost innowacyjności firmy Arsanit poprzez zakup spieniarki cyklicznej. Więcej »(740 000 zł)
Wzrost konkurencyjności firmy Arsanit poprzez poprawę oferty spowodowaną zakupem nowej linii produkcyjnej Więcej »(747 459.6 zł)
Wdrożenie opracowanej strategii eksportowej w przedsiębiorstwie ARSANIT Więcej »(409 750 zł)
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania sypkich mieszanek budowlanych Więcej »(4 303 150 zł)
Wdrożenie do produkcji płyt styropianowych o właściwościach bakteriobójczych, pleśniobójczych i grzybobójczych Więcej »(7 595 000 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
 • 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.51.Z Produkcja cementu
 • 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu
 • 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
 • 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
 • 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

 • 30869904 Materiał izolacyjny lub amortyzacyjny, plastik piankowy
 • 32559906 Zaprawy murarskie z gliny ogniotrwałej
 • 50310100 Materiały budowlane, do wykończeń zewnętrznych
 • 50310200 Materiały budowlane do wkończeń wewnętrznych

Klasyfikacja EKD

 • 26641 Produkcja suchych zapraw i wypraw murarskich
 • 26823 Produkcja izolacyjnych materiałów mineralnych
 • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
 • 5154 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatków wyposażenia hydraulicznego i grzejnego