"ARKOM TYNK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ" (Zielona Góra)

KRS: 0000020664

NIP: 9290017998

REGON: 970344270

"ARKOM TYNK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ" KRS: 0000020664 NIP: 9290017998 REGON: 970344270
Numer NIP: 9290017998
Numer REGON: 970344270
Numer KRS: 0000020664
Nazwa: "ARKOM TYNK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ"
Sposób reprezentacji podmiotu: 1. KAŻDY CZLONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE W SPRAWACH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYM KWOTĘ 200000 ZŁ WINIEN UZYSKAĆ PISEMNĄ, TELEGRAFICZNĄ LUB TELEFAKSOWĄ AKCEPTACJĘ DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 2. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZAJĄCEGO DWUKROTNĄ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 48 400
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V U 42/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-05-06

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zjednoczenia 118B
Kod pocztowy: 65-001
Miasto: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Powiat: Zielona Góra
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street