ARIWA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA (Wrocław)

KRS: 0000375596

REGON: 021445148

ARIWA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA KRS: 0000375596 REGON: 021445148
Numer REGON: 021445148
Numer KRS: 0000375596
Nazwa: ARIWA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2011-01-14
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krakowska 98/---
Kod pocztowy: 50-427
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.31.Z Tynkowanie
 • 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie

Klasyfikacja SIC

 • 41110000 Transport lokalny i podmiejski

Klasyfikacja EKD

 • 6021 Pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy