ARCHITEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łódź)

KRS: 0000007420

NIP: 7260002525

REGON: 008023006

ARCHITEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000007420 NIP: 7260002525 REGON: 008023006
Numer NIP: 7260002525
Numer REGON: 008023006
Numer KRS: 0000007420
Nazwa: ARCHITEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DYREKTOR SPÓŁKI JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZONEGO PRAWA LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA PODWÓJNEJ KWOTY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR SPÓŁKI)I PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA ALBO DWAJ PROKURENCI ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Brukowa 6/8/---
Kod pocztowy: 91-001
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.architekton.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 7421 Projektowanie urbanistyczne i budowlane, nadzór autorski i inwestorski, architektura krajobrazowa