"ARBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Choszczno)

KRS: 0000119231

NIP: 7822240018

REGON: 634346868

"ARBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000119231 NIP: 7822240018 REGON: 634346868
Numer NIP: 7822240018
Numer REGON: 634346868
Numer KRS: 0000119231
Nazwa: "ARBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 389 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-06-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. 23 Lutego 6
Kod pocztowy: 73-200
Miasto: Choszczno
Gmina: Choszczno
Powiat: choszczeński
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 5021 Diagnostyka pojazdowa
 • 5031 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
 • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
 • 5211 Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 526221 Handel obwoźny i okrężny artykułami spożywczymi
 • 526222 Handel obwoźny i okrężny artykułami przemysłowymi