"ARATEUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Tarnowskie Góry)

KRS: 0000289923

NIP: 6452445614

REGON: 240770367

"ARATEUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289923 NIP: 6452445614 REGON: 240770367
Numer NIP: 6452445614
Numer REGON: 240770367
Numer KRS: 0000289923
Nazwa: "ARATEUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Korola 28
Kod pocztowy: 42-605
Miasto: Tarnowskie Góry
Gmina: Tarnowskie Góry
Powiat: tarnogórski
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.arateusz.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
 • 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej
 • 18.22.A Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała
 • 18.22.B Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała
 • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 • 36.50.Z Produkcja gier i zabawek
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 55.30.A Restauracje
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 85.14.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 85.31.B Licea ogólnokształcące
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC