AQUASEWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Warszawa)

KRS: 0000148017

NIP: 5222669611

REGON: 015331923

AQUASEWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000148017 NIP: 5222669611 REGON: 015331923
Numer NIP: 5222669611
Numer REGON: 015331923
Numer KRS: 0000148017
Nazwa: AQUASEWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNY, A DWUOSOBOWO PROKURENCI W RAZIE UDZIELENIA PROKURY ŁĄCZNEJ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 550 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-01-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Mehoffera 86
Kod pocztowy: 03-118
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.aquasewer.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Klasyfikacja SIC

  • 16230000 Linie wodociągowe, kanalizacyjne, inne
  • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych
  • 16239900 Linie wodociągowe, kanalizacyjne i inne linie użytkowe
  • 73891800 Usługi projektowe

Klasyfikacja EKD

  • 451142 Kopanie rowów i wykopów
  • 45244 Budowa systemów wodociągowych
  • 7424 Usługi inżynieryjne i techniczne, projektowanie technologiczne