"APTEKA OLSZÓWKA" SP Z O O (KRS: 0000001746)

KRS: 0000001746

NIP: 5471930043

REGON: 072641480

"APTEKA OLSZÓWKA" SP Z O O KRS: 0000001746 NIP: 5471930043 REGON: 072641480
Numer NIP: 5471930043
Numer REGON: 072641480
Numer KRS: 0000001746
Nazwa: "APTEKA OLSZÓWKA" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE TO JEST W SPRAWACH REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM Z WYŁĄCZENIEM ZACIĄGANIA Z
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-02
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-05-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VI GU 88/04
Data wydania aktu prawnego: 2004-09-27
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2006-02-14
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY Z DNIA 14.02.2006 R. SYG. AKT VI GU 22/04 LIK O STWIERDZENIU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bystrzańska 5
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 244 Produkcja środków farmaceutycznych, chemikaliów medyczycznych i środków pochodzenia roślinnego