"APOTESSILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Żary)

KRS: 0000104288

NIP: 9281351692

REGON: 970567282

"APOTESSILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000104288 NIP: 9281351692 REGON: 970567282
Numer NIP: 9281351692
Numer REGON: 970567282
Numer KRS: 0000104288
Nazwa: "APOTESSILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 6 300 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-04-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Broni Pancernej 6/---
Kod pocztowy: 68-200
Miasto: Żary
Gmina: Żary
Powiat: żarski
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.apotessile.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
 • 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych
 • 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych
 • 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych
 • 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin
 • 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
 • 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Klasyfikacja SIC

 • 22110611 Mteriały tapicerskie, bawełna
 • 22210601 Tapiceka samochodowa, tkaniny sztuczne
 • 22990000 Wyroby tekstylne, niesklasyfikowane
 • 51310119 Tkaniny obiciowe i tapicerskie

Klasyfikacja EKD

 • 17548 Produkcja różnych wyrobów tekstylnych