APER SP Z O O (Kraków)

KRS: 0000023297

REGON: 351556866

APER SP Z O O KRS: 0000023297 REGON: 351556866
Numer REGON: 351556866
Numer KRS: 0000023297
Nazwa: APER SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST ON UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-02
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-01-04
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-01-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gabrieli Zapolskiej 38
Kod pocztowy: 30-126
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 55119901 Samochody osobowe nowe i używane
  • 55119903 Samochody ciężarowe, traktory i przyczepy, nowe i używane

Klasyfikacja EKD

  • 50112 Sprzedaż detaliczna pojazdów używanych