ANNSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Konin)

KRS: 0000176312

NIP: 6652659544

REGON: 311601196

ANNSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000176312 NIP: 6652659544 REGON: 311601196
Numer NIP: 6652659544
Numer REGON: 311601196
Numer KRS: 0000176312
Nazwa: ANNSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-10-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Jana Pawła II 86
Kod pocztowy: 62-510
Miasto: Konin
Gmina: Konin
Powiat: Konin
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.annstal.strefa.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Klasyfikacja SIC

 • 50510200 Produkty żelazne i stalowe (zawierające żelazo)
 • 50510202 Blacha czarna, żelazna lub stalowa
 • 50510204 Odlaewy, surowe: żelazne lub stalowe
 • 50510209 Formy stalowe, konstrukcaj betonowa
 • 50510217 Kształty strukturalne, żelazo lub stal
 • 50510220 Pokrycie stalowe

Klasyfikacja EKD

 • 271 Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza