ANKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zabrze)

KRS: 0000382964

NIP: 9452157236

REGON: 121499773

ANKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000382964 NIP: 9452157236 REGON: 121499773
Numer NIP: 9452157236
Numer REGON: 121499773
Numer KRS: 0000382964
Nazwa: ANKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2011-04-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zaolziańska 11/---
Kod pocztowy: 41-800
Miasto: Zabrze
Gmina: Zabrze
Powiat: Zabrze
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.ankracom.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
 • 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 12410000 Usługi związane z górnictwem węglowym
 • 34960106 Siatka druciana drobne wyroby metalowe
 • 34960107 Listwy z siatki drucianej
 • 50399900 Materiały budowlane, inne

Klasyfikacja EKD

 • 102 Górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego
 • 28732 Produkcja wyrobów z drutu, np.: drutu kolczastego, rusztów, tkanin sieciowych, siatki metalowej
 • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych