ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kozy)

KRS: 0000018137

NIP: 9370000505

REGON: 070478081

ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018137 NIP: 9370000505 REGON: 070478081
Numer NIP: 9370000505
Numer REGON: 070478081
Numer KRS: 0000018137
Nazwa: ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, SĄ UPRAWNIENI: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, SAMODZIELNIE WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ORAZ DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 7 134 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wyzwolenia 550
Kod pocztowy: 43-340
Miasto: Kozy
Gmina: Kozy
Powiat: bielski
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.anga.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Udział firmy ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Techniki Kompresorowej, Pneumatyki i Aparatury w Moskwie jako wystawca Więcej »(24 147.32 zł)
Udział firmy ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Chemii w Mediolanie jako wystawca Więcej »(15 581.95 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.73.Z Produkcja narzędzi
 • 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 251 Produkcja wyrobów z gumy
 • 251322 Produkcja materiałów uszczelniających z gumy