"ANDREPOL WRONKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wronki)

KRS: 0000289803

NIP: 7872049713

REGON: 300673238

"ANDREPOL WRONKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289803 NIP: 7872049713 REGON: 300673238
Numer NIP: 7872049713
Numer REGON: 300673238
Numer KRS: 0000289803
Nazwa: "ANDREPOL WRONKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 2D/---
Kod pocztowy: 64-510
Miasto: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 28.62.Z Produkcja narzędzi
 • 28.63.Z Produkcja zamków i zawiasów
 • 28.71.Z Produkcja pojemników metalowych
 • 28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
 • 28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu
 • 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
 • 28.75.A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni
 • 28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
 • 29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 29.72.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Klasyfikacja SIC

 • 34710000 Galwanizowanie i polerowanie metalu