"ANCORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000204927)

KRS: 0000204927

NIP: 5840961483

REGON: 190369195

"ANCORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000204927 NIP: 5840961483 REGON: 190369195
Numer NIP: 5840961483
Numer REGON: 190369195
Numer KRS: 0000204927
Nazwa: "ANCORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-04-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Marynarki Polskiej 96
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.ancora.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Klasyfikacja SIC

  • 33989900 Obróbka cieplna metali
  • 33999906 Obróbka metali techniką niskich temperatur

Klasyfikacja EKD

  • 273 Pozostała obróbka wstępna stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana oraz produkcja stopów żelaza
  • 2851 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale