"ANBUD - KRAPKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Krapkowice)

KRS: 0000154687

NIP: 1990001512

REGON: 532372882

"ANBUD - KRAPKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000154687 NIP: 1990001512 REGON: 532372882
Numer NIP: 1990001512
Numer REGON: 532372882
Numer KRS: 0000154687
Nazwa: "ANBUD - KRAPKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY - PROKURENT SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-03-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Basztowa 10
Kod pocztowy: 47-300
Miasto: Krapkowice
Gmina: Krapkowice
Powiat: krapkowicki
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.anbud-krapkowice.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Klasyfikacja SIC

  • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych
  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 17119900 Prace wodociągowe, kanalizacyjne, związane z ogrzewaniem i klimatyzacją
  • 17960000 Prace instalacyjne
  • 49520000 Instalacje kanalizacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 45245 Budowa systemów kanalizacyjnych
  • 453 Wykonywanie instalacji budowlanych