"AMRA FASHION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000142824)

KRS: 0000142824

NIP: 6760016375

REGON: 356550992

"AMRA FASHION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000142824 NIP: 6760016375 REGON: 356550992
Numer NIP: 6760016375
Numer REGON: 356550992
Numer KRS: 0000142824
Nazwa: "AMRA FASHION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY (PREZES ZARZĄDU) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-12-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: - -/-
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Klasyfikacja SIC

  • 20330000 Owoce, warzywa i ich przetwory w puszkach i słojach
  • 51990800 Oleje i tłuszcze stałe (zwierzęce i roślinne)
  • 62210000 Brokerzy i maklerzy giełd towarowych

Klasyfikacja EKD

  • 153 Przetwórstwo owoców i warzyw
  • 5119 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  • 51333 Sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych