AMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000093291

NIP: 6772160474

REGON: 357362413

AMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000093291 NIP: 6772160474 REGON: 357362413
Numer NIP: 6772160474
Numer REGON: 357362413
Numer KRS: 0000093291
Nazwa: AMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU LUB JEDEN Z V-CE PREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH KWOTY 200.000 EURO; W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH POLSKICH KWOTY 200.000 EURO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU I JEDEN Z V-CE PREZESÓW ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-02-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bolesława Prusa 37/1
Kod pocztowy: 30-117
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.amp-med.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Klasyfikacja SIC

 • 28359906 Hematologiczne czynniki diagnostyczne
 • 38210000 Aparatura laboratoryjna oraz artykuły wyposażenie laboratoriów
 • 38210106 Aparatura destylujaca, typ laboratoryjny
 • 38210112 Sprzet laboratoryjne, okapy wyciągowe, stojaki na destylatory, itp.
 • 38210400 Laboratoryjna aparatura pomiarowa

Klasyfikacja EKD

 • 24665 Produkcja zestawów diagnostycznych i odczynników laboratoryjnych
 • 26151 Produkcja szkła laboratoryjnego, oświetleniowego, sanitarnego