"AMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dmosin)

KRS: 0000211356

NIP: 7291011488

REGON: 470972331

"AMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000211356 NIP: 7291011488 REGON: 470972331
Numer NIP: 7291011488
Numer REGON: 470972331
Numer KRS: 0000211356
Nazwa: "AMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDORAZOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 573 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-06-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 89/---
Kod pocztowy: 95-061
Miasto: Dmosin
Gmina: Dmosin
Powiat: brzeziński
Województwo: ŁÓDZKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Klasyfikacja SIC

 • 22210605 Tkaniny obiciowe, jedwabne albo ze sztucznego włókna
 • 22310305 Tkaniny obiciowe, wełniane
 • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
 • 51310119 Tkaniny obiciowe i tapicerskie
 • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 17252 Produkcja tkanin z włókien szklanych
 • 51411 Sprzedaż hurtowa tkanin i materiałów