"AMI - WENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000040057

NIP: 5270023663

REGON: 010611492

"AMI - WENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000040057 NIP: 5270023663 REGON: 010611492
Numer NIP: 5270023663
Numer REGON: 010611492
Numer KRS: 0000040057
Nazwa: "AMI - WENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 220 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII GU 575/03
Data wydania aktu prawnego: 2004-02-16
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-09-14
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, SĄD GOSPODARCZY, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN. X GUP 28/06
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Postępu 14
Kod pocztowy: 02-676
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 35640000 Dmuchawy i wentylatory
  • 36340300 Wentylatory elektryczne domowe, ogrzewacze i nawilżacze
  • 36340306 Wentylatory elektryczne
  • 50750000 Urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne
  • 50750100 Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz części zapasowe
  • 50849903 Wentylatory, przemysłowe

Klasyfikacja EKD

  • 29715 Produkcja domowych grzejników powietrza i wentylatorów
  • 5154 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatków wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
  • 51543 Sprzedaż hurtowa sprzętu i wyposażenia grzejnego