AMDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000010367

NIP: 5222555787

REGON: 016373384

AMDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000010367 NIP: 5222555787 REGON: 016373384
Numer NIP: 5222555787
Numer REGON: 016373384
Numer KRS: 0000010367
Nazwa: AMDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ . SPOSÓB REPREZENTACJI : CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK- CENTRAL EUROPEAN SERVICES A.S. REPREZENTOWANY PRZEZ PETRA BOBKA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pawińskiego 5A
Kod pocztowy: 02-106
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.amden-group.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73119901 Konsultant reklamowy
  • 87420206 Konsultant do spraw szkolenia i rozwoju
  • 87420300 Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
  • 87420303 Konsultant handlowy
  • 87429906 Konsultant do spraw poprawy produkcyjności
  • 87480000 Doradztwo gospodarcze, niesklasyfikowane
  • 87480202 Konsultant ekonomiczny

Klasyfikacja EKD

  • 74113 Ogólne konsultacje i doradztwo prawne
  • 74141 Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów