"AMCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Olsztyn)

KRS: 0000106892

NIP: 7392333791

REGON: 510465187

"AMCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000106892 NIP: 7392333791 REGON: 510465187
Numer NIP: 7392333791
Numer REGON: 510465187
Numer KRS: 0000106892
Nazwa: "AMCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-04-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Augustowska 7
Kod pocztowy: 10-683
Miasto: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: Olsztyn
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.amco.ik.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Klasyfikacja SIC

  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 17960000 Prace instalacyjne
  • 50740000 Sprzęt oraz artykuły grzewcze i wodno kanalizacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 45331 Zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych i sanitarnych