"AMBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Suwałki)

KRS: 0000021867

NIP: 8440000184

REGON: 008036470

"AMBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000021867 NIP: 8440000184 REGON: 008036470
Numer NIP: 8440000184
Numer REGON: 008036470
Numer KRS: 0000021867
Nazwa: "AMBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: M. Buczka 121
Kod pocztowy: 16-400
Miasto: Suwałki
Gmina: Suwałki
Powiat: Suwałki
Województwo: PODLASKIE
Strona www: www.televinet.pl/ambit
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17119900 Prace wodociągowe, kanalizacyjne, związane z ogrzewaniem i klimatyzacją
  • 50740000 Sprzęt oraz artykuły grzewcze i wodno kanalizacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 45331 Zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych i sanitarnych
  • 453331 Zakładanie przewodów i urządzeń grzewczych
  • 51542 Sprzedaż hurtowa sprzętu i wyposażenia hydraulicznego
  • 51543 Sprzedaż hurtowa sprzętu i wyposażenia grzejnego