"AMBERLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kołobrzeg)

KRS: 0000246273

NIP: 6711726935

REGON: 320128005

"AMBERLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000246273 NIP: 6711726935 REGON: 320128005
Numer NIP: 6711726935
Numer REGON: 320128005
Numer KRS: 0000246273
Nazwa: "AMBERLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-12-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Krzysztofa Kolumba 20
Kod pocztowy: 78-100
Miasto: Kołobrzeg
Gmina: Kołobrzeg
Powiat: kołobrzeski
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.amberline.eu
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wprowadzenie nowego produktu – okien łukowych z energooszczędnych profili VEKA – za pomocą innowacyjnej linii technologicznej – szansą wzrostu konkurencyjności PLASTICO Sp. z o.o. w Kołobrzegu Więcej »(413 262.5 zł)
Przygotowanie planu rozwoju eksportu na rynki zagraniczne Więcej »(10 000 zł)
Kompleksowa oferta energooszczędnej stolarki otworowej szansą na rozwój kołobrzeskiej fabryki okien Amberline Sp. z o.o. Więcej »(624 000 zł)
Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przedsiębiorstwa Amberline Sp. z o.o. Więcej »(200 000 zł)
Wprowadzenie do firmy Amberline innowacyjnego technologicznie procesu produkcji stolarki okiennej Więcej »(593 000 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.31.Z Tynkowanie
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 252312 Produkcja okien i ram okiennych z tworzyw sztucznych
 • 25245 Produkcja elementów okuciowych i wykończeniowych z tworzyw sztucznych dla budownictwa i meblarstwa
 • 5113 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych