AMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Radomyśl Wielki)

KRS: 0000237707

NIP: 8171992099

REGON: 180049297

AMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000237707 NIP: 8171992099 REGON: 180049297
Numer NIP: 8171992099
Numer REGON: 180049297
Numer KRS: 0000237707
Nazwa: AMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA W PRZYSZŁOŚCI DO ZARZĄDU WIĘCEJ OSÓB TO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĘDĄ REPREZENTOWALI SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC CO NAJMNIEJ WE DWÓCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-07-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Kąty 7
Kod pocztowy: 39-310
Miasto: Radomyśl Wielki
Gmina: Radomyśl Wielki
Powiat: mielecki
Województwo: PODKARPACKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

  • 20110400 Mięsne produkty uboczne z mięsa z własnego uboju
  • 20130000 Wyroby mięsne i wędliniarskie
  • 20139905 Mięsa konserwowane z zakupionego surowca
  • 20150600 Ubój i przetwórstwo drobiu

Klasyfikacja EKD

  • 1511 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa