"ALTRANS-BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SP Z O O (Gostyń)

KRS: 0000130250

NIP: 6961718262

REGON: 411491095

"ALTRANS-BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SP Z O O KRS: 0000130250 NIP: 6961718262 REGON: 411491095
Numer NIP: 6961718262
Numer REGON: 411491095
Numer KRS: 0000130250
Nazwa: "ALTRANS-BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH ŁĄCZNIE CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-09-10
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-10-21
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-11-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V U 2/03/1
Data wydania aktu prawnego: 2003-03-18
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2004-08-11
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W LESZNIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY Z DNIA 11.08.2004R., SYGN. AKT VU 2/03/1 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wrocławska 150
Kod pocztowy: 63-800
Miasto: Gostyń
Gmina: Gostyń
Powiat: gostyński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 4524 Budowa obiektów inżynierii wodnej
  • 45244 Budowa systemów wodociągowych
  • 45245 Budowa systemów kanalizacyjnych