"ALTAIR LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Skierbieszów)

KRS: 0000106202

NIP: 8840030504

REGON: 890229070

"ALTAIR LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000106202 NIP: 8840030504 REGON: 890229070
Numer NIP: 8840030504
Numer REGON: 890229070
Numer KRS: 0000106202
Nazwa: "ALTAIR LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-04-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Nadrzeczna 46
Kod pocztowy: 22-420
Miasto: Skierbieszów
Gmina: Skierbieszów
Powiat: zamojski
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 50399900 Materiały budowlane, inne
  • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
  • 51690000 Chemikalia i produkty pochodne

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 5119 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych