"ALPOL GIPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Końskie)

KRS: 0000185106

NIP: 6581675150

REGON: 290919652

"ALPOL GIPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000185106 NIP: 6581675150 REGON: 290919652
Numer NIP: 6581675150
Numer REGON: 290919652
Numer KRS: 0000185106
Nazwa: "ALPOL GIPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB -CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 6 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-12-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- ---/---
Kod pocztowy: 26-200
Miasto: Końskie
Gmina: Końskie
Powiat: konecki
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Strona www: www.alpol.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu
 • 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Klasyfikacja SIC

 • 32750202 Tynk izolacyjny, gips
 • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 2662 Produkcja wyrobów z gipsu dla budownictwa
 • 26623 Produkcja belek, płyt tynkowych, okładzinowych, dekoracyjnych i wyrobów innych z gipsu