"ALPODACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Żary)

KRS: 0000069047

NIP: 9281830286

REGON: 977896623

"ALPODACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000069047 NIP: 9281830286 REGON: 977896623
Numer NIP: 9281830286
Numer REGON: 977896623
Numer KRS: 0000069047
Nazwa: "ALPODACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 122 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-12-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Witosa 29
Kod pocztowy: 68-200
Miasto: Żary
Gmina: Żary
Powiat: żarski
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.alpodach.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Cieśla, Dekarz, Blacharz budowlany - reaktywacja zawodów. Ogólne szkolenia zawodowe dla osób pracujących z woj. lubuskiego. Więcej »(536 510 zł)
Podnieś swoje kompetencje - zostań czeladnikiem lub mistrzem w zawodzie cieśla, dekarz, blacharz Więcej »(1 112 222.2 zł)
Podniesienie kompetencji lubuskich architektów, projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego i kierowników budów w zakresie budownictwa oszczędnego energetycznie Więcej »(730 544.4 zł)
Zwiększenie innowacyjności Alpodach Sp. z o.o. poprzez wdrożenie centrum obróbki konstrukcji ciesielskich Więcej »(957 354.02 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.31.Z Tynkowanie
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 50310100 Materiały budowlane, do wykończeń zewnętrznych
 • 50310200 Materiały budowlane do wkończeń wewnętrznych
 • 50510000 Wyroby i artykuły metalowe

Klasyfikacja EKD

 • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych