"ALPHAKAT DIESEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Mysłakowice)

KRS: 0000290080

NIP: 6112633067

REGON: 020585166

"ALPHAKAT DIESEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290080 NIP: 6112633067 REGON: 020585166
Numer NIP: 6112633067
Numer REGON: 020585166
Numer KRS: 0000290080
Nazwa: "ALPHAKAT DIESEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 2 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Robotnicza 6/---
Kod pocztowy: 58-533
Miasto: Mysłakowice
Gmina: Mysłakowice
Powiat: jeleniogórski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Innowacyjna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów Więcej »(1 928 790 zł)
Innowacyjna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów Więcej »(13 227 120 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
 • 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
 • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Klasyfikacja SIC

 • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
 • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 52622 Handel obwoźny i okrężny
 • 9305 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana