"ALMIKE" SP Z O O (Gdynia)

KRS: 0000002893

NIP: 9581358014

REGON: 192080270

"ALMIKE" SP Z O O KRS: 0000002893 NIP: 9581358014 REGON: 192080270
Numer NIP: 9581358014
Numer REGON: 192080270
Numer KRS: 0000002893
Nazwa: "ALMIKE" SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-09
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-02-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-03-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Radosna 2C /4
Kod pocztowy: 81-578
Miasto: Gdynia
Gmina: Gdynia
Powiat: Gdynia
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 09190000 Połów zwierząt morskich, niesklasyfikowane