"ALLTRAVEL.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Siedlce)

KRS: 0000332493

NIP: 8212570203

REGON: 141905329

"ALLTRAVEL.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000332493 NIP: 8212570203 REGON: 141905329
Numer NIP: 8212570203
Numer REGON: 141905329
Numer KRS: 0000332493
Nazwa: "ALLTRAVEL.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2009-06-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bpa. I. Świrskiego 40/---
Kod pocztowy: 08-110
Miasto: Siedlce
Gmina: Siedlce
Powiat: Siedlce
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.all4travel.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Stworzenie e - usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów oraz możliwości oferowanych przez branżę turystyczną. Więcej »(711 784.9 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 47250000 Operatorzy wycieczek turystycznych

Klasyfikacja EKD

 • 633 Agencje turystyczne, piloci i przewodnicy wycieczek; obsługa ruchu turystycznego