ALLROUND - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kobierzyce)

KRS: 0000290897

NIP: 8961447835

REGON: 020575417

ALLROUND - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290897 NIP: 8961447835 REGON: 020575417
Numer NIP: 8961447835
Numer REGON: 020575417
Numer KRS: 0000290897
Nazwa: ALLROUND - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU, BĘDĄ ONI UPOWAŻNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĘDĄ UPOWAŻNIENI DO ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO INDYWIDUALNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Fiołkowa 16/1 G
Kod pocztowy: 55-040
Miasto: Kobierzyce
Gmina: Kobierzyce
Powiat: wrocławski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
 • 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
 • 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
 • 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników

Klasyfikacja SIC