ALKON SP Z O O (Piła)

KRS: 0000217688

NIP: 7640004625

REGON: 570116882

ALKON SP Z O O KRS: 0000217688 NIP: 7640004625 REGON: 570116882
Numer NIP: 7640004625
Numer REGON: 570116882
Numer KRS: 0000217688
Nazwa: ALKON SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DO WARTOŚCI 300.000,00 PLN, A W SPRAWACH POWYŻEJ TEJ KWOTY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-09-29
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-10-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Rzemieślnicza 18
Kod pocztowy: 64-920
Miasto: Piła
Gmina: Piła
Powiat: pilski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 32720700 Betonowe konstrukcyjne materiały budowlane i pomocnicze
  • 32920200 Materiały budowlane azbestowe, z wyjątkiem papieru azbestowego
  • 50310100 Materiały budowlane, do wykończeń zewnętrznych
  • 50310200 Materiały budowlane do wkończeń wewnętrznych
  • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 26433 Produkcja nietypowych ceramicznych materiałów budowlanych
  • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych