"ALFA BOND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI (Warszawa)

KRS: 0000073019

NIP: 1180014658

REGON: 012028130

"ALFA BOND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS: 0000073019 NIP: 1180014658 REGON: 012028130
Numer NIP: 1180014658
Numer REGON: 012028130
Numer KRS: 0000073019
Nazwa: "ALFA BOND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: DYREKTOR SPÓŁKI SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 469 119.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-12-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII U 650/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-11-14

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sokratesa 15
Kod pocztowy: 01-909
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.alfa-bond.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50310100 Materiały budowlane, do wykończeń zewnętrznych
  • 50390000 Materiały budowlane, niesklasyfikowane
  • 52110200 Drzwi i okna

Klasyfikacja EKD

  • 4542 Zakładanie stolarki budowlanej