ALEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sulejówek)

KRS: 0000289692

NIP: 8222242469

REGON: 141147308

ALEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289692 NIP: 8222242469 REGON: 141147308
Numer NIP: 8222242469
Numer REGON: 141147308
Numer KRS: 0000289692
Nazwa: ALEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A DO REPREZENTACJI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wrocławska 15
Kod pocztowy: 05-071
Miasto: Sulejówek
Gmina: Sulejówek
Powiat: miński
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.kadosushi.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC