"ALEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sierakowice)

KRS: 0000141024

NIP: 5891673914

REGON: 191872648

"ALEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000141024 NIP: 5891673914 REGON: 191872648
Numer NIP: 5891673914
Numer REGON: 191872648
Numer KRS: 0000141024
Nazwa: "ALEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST 2 OSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-11-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Kartuska 31 31
Kod pocztowy: 83-340
Miasto: Sierakowice
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
 • 10.52.Z Produkcja lodów
 • 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
 • 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14.14.Z Produkcja bielizny
 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 29.10.B Produkcja samochodów osobowych
 • 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • 30.91.Z Produkcja motocykli
 • 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
 • 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Klasyfikacja SIC

 • 25110200 Meble kuchenne i do jadalni
 • 25140200 Metalowe meble kuchenne i do pokoju jadalnego

Klasyfikacja EKD

 • 3613 Produkcja różnych mebli kuchennych