ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Radom)

KRS: 0000290230

NIP: 7962942588

REGON: 142803045

ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290230 NIP: 7962942588 REGON: 142803045
Numer NIP: 7962942588
Numer REGON: 142803045
Numer KRS: 0000290230
Nazwa: ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Czachowskiego 34
Kod pocztowy: 26-600
Miasto: Radom
Gmina: Radom
Powiat: Radom
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.aldeo.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy Więcej »(472 606.56 zł)
Sprostaj wymaganiom rynku pracy w Polsce i UE - potwierdź swoje kwalifikacje w zawodzie Więcej »(467 471.60 zł)
Podskocz wyżej - Trampolina edukacyjna Więcej »(162 227.5 zł)
Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego Więcej »(154 447.5 zł)
Przez wiedzę na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew Więcej »(382 129 zł)
Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa Więcej »(221 953.33 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 69.10.Z Działalność prawnicza
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 7415 Działalność agencji zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwami